Yayıncılıkta Uluslararası Standartlar ve Telif Haklarında İstisna ve Tahditler Toplantısındaydık

Yayıncılar Meslek Birliği ve Türkiye Yayıncılar Birliği Dijital Yayıncılık Komisyonu tarafından düzenlenen “2. Yayıncılıkta Uluslararası Standartlar ve Telif Haklarında İstisna ve Tahditler Toplantısı” 25 Haziran Pazartesi günü Cezayir Lokantası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Tuğrul Paşaoğlu Türkiye Yayıncılar Birliği Dijital Yayıncılık Komisyonu adına toplantıyı açarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ümit Yaşar Gözüm kısa bir giriş konuşması yaptı.

Toplantıya Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Milli Kütüphane Başkanlığı ve ANKOS’tan yetkililerin yanı sıra, YAYBİR ve Türkiye Yayıncılar Birliği yönetim kurulu üyeleri ve yayıncılık sektöründen yayıncı, dağıtımcı, teknoloji ve hizmet sağlayıcılardan oluşan temsilciler katıldı.

Öğleden önceki ilk oturumda Yayıncılık Standartları Uluslararası İşbirliği Grubu – EDItEUR Direktörü Mark Bide ISBN, ISTC, ISNI ve ONIX standartlarını tanıttı. Uluslararası standartların kullanımının dijital yayıncılıkta nasıl daha kritik önem taşıdığını paylaştı. Yayıncılık ekosisteminde oluşturulacak ortak veri tabanlarının uluslararası standartlar çerçevesinde işletilmesinin kurumlar ve kuruluşlar arasında eşgüdümü mümkün kılacağını, maliyet avantajları ve yönetim kolaylıkları sağlayacağını anlattı.

Uluslararası Telif Birlikleri Federasyonu (IFRRO) Baş Hukuk Müşaviri Ingrid de Ribaucourt Avrupa ülkelerinde yayıncılık alanında uygulanan telif hakları istisnaları üzerinde durduğu konuşmasında farklı ülkelerdeki uygulama pratiklerini ve mevzuat farklılıklarını aktardı.

Konuşmasında bütün bu farklılıkların arkasında yatan ortak ilkelere yoğunlaşan Ribaucourt, derleme, arşivleme, eğitim, kamuya ödünç verme, engellilerin kullanımına açma gibi alanlarda oluşan istisnaların ve tahditlerin uygulanma biçimlerini aktardı.

Öğleden sonraki oturumda soru yanıt bölümü yer alırken, özellikle Kültür Bakanlığı’na bağlı kurumların temsilcileri söz alarak güncel gelişmelerle ilgili yaklaşımlarını aktardılar.