IPA: “Küresel Yayıncılık Standardı EPUB3’tür”

Uluslararası Yayıncılar Birliği 12 Mart’ta Cenevre’de yaptığı açıklamayla EPUB3 standardına güçlü bir destek verdiğini ilan etti ve IPA Genel Sekreteri Bammel şu sözleri sarf etti: “Dijital yayıncılık şimdi tamamıyla küreseldir. IPA, yayıncılık endüstrisinin tüm paydaşlarını, e-kitaplar ve diğer dijital içeriklerin tüm ortamlarla uyumluluğunu ve erişilebilirliğini sağlayan uluslararası standarda ulaşabilmek için EPUB 3 formatını benimsemeye güçlü bir şekilde teşvik etmektedir.”

IPA üyesi olan Türkiye Yayıncılar Birliği de bu açıklamayı üyelerine duyurdu.

Açıklamanın tam metnini aşağıda bulabilirsiniz. Orijinali şu adreste: internationalpublishers.org/images/stories/PR/2013/epub3pr_final.pdf

Dijital Yayıncılık şimdi gerçekten küresel:
Uluslararası Yayıncılar Birliği EPUB 3’ü Küresel Yayıncılık Standardı olarak kabul etti

Cenevre, 12 Mart 2013

Uluslararası Yayıncılar Birliği (International Publishers Association – IPA) HTML ve diğer web içeriğini bütünleşik yayın halinde sunmak için tercih edilen standart olarak EPUB 3’ü tanır. IPA yayıncılara ve yayıncıların ulusal örgütlerine EPUB 3 ile tanışıklıklarını artırmaları ve EPUB 3’ün özelliklerinin nasıl en etkin şekilde kullanılabileceğini araştırmalarını önerir.

EPUB 3 neden önemli?

New York’ta 2013 Mart ayı başında yapılan toplantıda IPA yönetimi EPUB standardını ve özellikle güncel versiyonu olan EPUB 3’ü aşağıdaki gerekçelerle önermiştir.

  • IPA, rekabetçi ve dağınık dijital ortamın, yayıncılar, teknoloji sağlayıcılar ve dağıtım platformlarının sunduğu dijital içeriğin yaygın uyumluluğuna, açık ve özgür standartların kullanımına gereksinim doğurduğuna inanıyor.
  • Ortaklaşa geliştirilen ve ticari kuruluşlardan bağımsız olan açık standartlar yayıncılara kendi dijital işlerini geliştirirken büyük bir özgürlük sağlayan kapsamlı bir bağlam sunmaktadır.
  • Standartlar şeffaf, kapsamlı ve iş modellerinden bağımsız olarak standart kuruluşları tarafından geliştirilmelidir. Uluslararası yayıncılık endüstrisi, diğer paydaşları ile birlikte elektronik yayıncılık ve içerik oluşumunun geliştirilmesine kendisini adamış olan bir ticaret ve standartlar örgütü olan Uluslararası Dijital Yayıncılık Forumu’nun yönetiminde (International Digital Publishing Forum – IDPF) gerektiği gibi temsil edilmektedir.
  • EPUB 3 semantik olarak zenginleştirilmiştir, içinde rahatlıkla hareket edilebilir ve yayıncıların statik dokümanlardan etkileşimli yayın deneyimleri oluşturmaya doğru ilerlemesini olanaklı hale getirir.
  • EPUB 3 ile dağıtılabilir bir yayın dosyası olarak kodlanan içerik, farklı cihazlarda çalışabilir ve farklı boyuttaki ekranlara kolayca uyum sağlayabilir.
  • EPUB 3 gerçek bir uluslararası e-kitap standardıdır. Bu format dünyanın farklı yerlerindeki yayıncıların, geniş bir yelpazeye yayılan dillerin kullanımının gerektirdiği tipografik yetkinliklerin kullanımı kadar, dikey yerleşim, alternatif yazım ve sayfa akış yönü gibi ihtiyaçlarını da karşılayabilmektedir.
  • Bunlara ek olarak EPUB 3 basılı yayınları okuma engeli olanlar (print disabled) için tamamıyla erişilebilirdir.

IPA Genel Sekreteri Bammel şöyle konuştu:

“Dijital yayıncılık şimdi tamamıyla küreseldir. IPA, yayıncılık endüstrisinin tüm paydaşlarını, e-kitaplar ve diğer dijital içeriklerin tüm ortamlarla uyumluluğunu ve erişilebilirliğini sağlayan uluslararası standarda ulaşabilmek için EPUB 3 formatını benimsemeye güçlü bir şekilde teşvik etmektedir.”

IPA nedir?

Uluslararası Yayıncılar Birliği kitap ve gazete yayıncılığının tüm boyutlarını kapsayan bir uluslararası federasyondur. 1896 yılında kurulmuştur. Misyonu, yayıncılığı desteklemek ve korumak, yayıncılığın ekonomik, kültürel ve politik gelişme için bir güç olduğu bilincini uyandırmaktır. IPA, yayım hakları, okuryazarlık ve yayımlama özgürlüğü konularında ve sansüre karşı aktif bir mücadele vermektedir.